Karl Bodén

Styrelseordförande

Karl Bodén har över 25 års erfarenhet från affärsjuridik och företagstransaktioner. Karl är advokat med specialisering inom affärsjuridik och obeståndsrätt.

 

Bo Hammerich

Bo Hammerich har under 48 år varit verksam i Citibank, varav över 20 år såsom Managing Director. Bo var bl.a. ansvarig för Citibanks Global Public Sector, vice ordförande i Citibank Turkey samt styrelseledamot i Citibank Europe.

 

Carl-Olof By

Carl-Olof By har tidigare verkat som vice VD i och senior rådgivare till Industrivärden. Carl-Olof har också varit styrelseledamot i ett antal bolag, däribland SHB, Nasdax OMX Group, KnowIt och i Isaberg Rapid.

 

Anders Nyberg

Anders Nyberg har tidigare verkat som vice VD och chefsjurist i Industrivärden samt chefsjurist vid SCA. Anders har varit styrelseledamot i bl.a. Investment AB Nils Dacke och Investment AB Promotion.

 

Lisa Berg Rydsbo

Lisa Berg Rydsbo är verksam som marknadschef på Omada AS och har tidigare verkat bl.a. i. USA inom HP och Qlik. Tidigare var Lisa styrelseordförande i Pegroco Invest AB och styrelseledamot i bl.a. Nordic Finance Business Partners AB och Safeture AB.