Credit Opportunity är ett svenskt publikt aktiebolag som investerar i fintechverksamheter och olika typer av högavkastande företagskrediter

Credit Opportunity är huvudägare i fintech-bolagen Moank (konsumentkrediter) och Fimento (mjukvaruplattform för finansiella kredittjänster) samt bedriver leasing- och investeringsverksamhet i högavkastande företagskrediter. Vi är en aktiv ägare i verksamheterna och har stark tilltro till de många möjligheter som skapas när fintech möjliggör en bättre och mer effektiv kreditförsörjning till såväl konsumenter som företag.