Credit Opportunity är ett svenskt publikt aktiebolag som investerar i olika typer av högavkastande krediter

Credit Opportunity grundades 2011 och har hittills gjort över 60+ investeringar under 7 år i både noterade och onoterade finansiella instrument. Credit Opportunitys affärsidé är att identifiera och analysera dessa opportunistiska investeringsmöjligheter i noterade och/eller onoterade kreditrelaterade finansiella instrument som ger en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget investerar direkt och indirekt i olika krediter såsom företagslån, bank och företagsobligationer och andra finansiella instrument utgivna av företag och finansiella institut.