Credit Opportunity är ett svenskt publikt aktiebolag som investerar i fintechverksamheter med finansiell inriktning

Credit Opportunity äger fintech-bolagen Moank (konsumentkrediter) och Fimento (mjukvaruplattform för finansiella kredittjänster) samt Moank Finans. Vi är en aktiv ägare i verksamheterna och har stark tilltro till de många möjligheter som skapas när fintech möjliggör en bättre och mer effektiv kreditförsörjning till såväl konsumenter som företag.