Credit Opportunity AB har bytt namn till Moank Fintech Group AB.

Moank Fintech Group är en bolagsgrupp med fokus på investeringar i fintech.

 

Bolagsordning

Bolagsordning (PDF)

 

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké 2021 2022-03-31
Årsredovisning 2021 2022-05-06
Bolagsstämma 2022-06-22
Bokslutskommuniké 2022 2023-03-31
Årsredovisning 2022 2023-05-31
Bolagsstämma 2023-06-22
Delårsrapport H1 2023 2023-08-31

 

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2015 (PDF)

Årsredovisning 2016 (PDF)

Årsredovisning 2017 (PDF)

Årsredovisning 2018 (PDF)

Årsredovisning 2019 (PDF)

Årsredovisning 2020 (PDF)

Årsredovisning 2021 (PDF)

 

Obligationslån

Bolagsbeskrivning 2021 (PDF)

Bolagsbeskrivning 2022 (PDF)