Bolagsordning

Bolagsordning (PDF)

 

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké 2021 2022-03-31
Bolagsstämma 2022-06-22
Årsredovisning 2021 2022-05-06
Delårsrapport H1 2022 2022-08-31

 

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2015 (PDF)

Årsredovisning 2016 (PDF)

Årsredovisning 2017 (PDF)

Årsredovisning 2018 (PDF)

Årsredovisning 2019 (PDF)

Årsredovisning 2020 (PDF)

 

Obligationslån

Bolagsbeskrivning (PDF)