Credit Opportunity genomförde under 2018 en strategisk investering i form av ett företagslån på 50 MSEK till Moank-gruppen, verksam inom konsumentkrediter och blev därmed ägare till 50,1% av Moank AB, ett av de mest intressanta fintech-bolagen i Sverige. Moank AB söker nu om att utöka nuvarande tillstånd till att också vara ett kreditmarknadsbolag.

Läs mer om bolaget på deras hemsida www.moank.se

 

UTVECKLA MER OM INNEHAV HÄR?