Credit Opportunitys verksamhet bygger på att kontinuerligt bygga upp & förvalta en väldiversifierad portfölj

Portföljen består främst av krediter såsom företagslån, bank och företagsobligationer och andra finansiella instrument, för aktieägarna med en regelbunden avkastning och värdeökning. Credit Opportunity fokuserar på att köpa högavkastande krediter utifrån ett genomsnittligt avkastningskrav för portföljen om cirka 12%, oftast med längre löptid (huvudsakligen med löptid om 3-6 år) och främst företagslån och obligationer med fokus på europeiska små- och medelstora företag (SMEs). I flertalet krediter kan positioner i aktier eller andra aktierelaterade instrument tillkomma som kan ge en högre avkastning vid förfall eller exit.

 

 

Placeringsinriktning & investeringsstrategi

Bolagets strategi utgår ifrån placeringar i främst små och medelstora företag med tillväxt, företag under finansiell stress, rekonstruktion eller liknande speciella omständigheter genom att selektivt förvärva undervärderade tillgångar och stressade tillgångar, vilket inkluderar lån eller andra finansiella tillgångar. Credit Opportunitys placeringsinriktning utgår från punkterna nedan:

  • Bolaget söker främst investeringar i krediter och/eller aktier i små och medelstora företag.
  • Företag med attraktiva tillgångar.
  • Regional fokus är på den europeiska marknaden.
  • Flexibel sektorfokus.Företag med tydlig huvudägare, t.ex. i form av entreprenör, familj eller private-equity bolag.
  • Bolaget placerar cirka 10-50 MSEK i en enskild tillgång. Investeringar över 50 MSEK och/eller >20% av portföljen kräver styrelsebeslut.
  • Önskad löptid/placeringshorisont: 3–6 år.
  • 12% i målavkastning för portföljen i genomsnitt, med målsättningen att 6% av avkastningen skall vara i löpande kontanta räntebetalningar.