Minskning av aktiekapitalet i enlighet med förbehåll i bolagsordningen