Credit Opportunity One AB (publ):s företagsobligation är godkänd för handel på Nasdaq First North Bond Market