CREDIT OPPORTUNITY HAR BYTT NAMN TILL MOANK FINTECH GROUP – EN BOLAGSGRUPP MED FOKUS PÅ INVESTERINGAR i FINTECH

Marknaden för finansiella tjänster inklusive företags- och konsumentkrediter befinner sig i en genomgripande omställning där marknadens konkurrensförutsättningar förändras i grunden. Den främsta drivkraften är den snabba tekniska utvecklingen. Modern, molnbaserad mjukvara använt genom mobila enheter ersätter komplexa processer där IT-infrastrukturen, successivt uppbyggd under många år, sammanvävts med manuell hantering. Även icke-finansiella företag drar nytta av teknikutvecklingen inom fintech då nya affärsdrivande tjänster och ökade intäkter skapas genom att addera fintech-teknik. Sammantaget blir marknaden för företags- och konsumentkrediter mer dynamisk och effektiv med hjälp av modern, molnbaserad informationsteknik.