OM OSS

Credit Opportunity One AB (”Credit” tidigare JRS Credit) är ett svenskt publikt aktiebolag som investerar indirekt i olika företagskrediter. Dessa krediter kan vara ordinära företagslån, företagsobligationer och andra finansiella instrument utgivna av företag under finansiell stress, rekonstruktion eller liknande speciella omständigheter. Målsättningen är att uppnå en hög nivå av riskjusterad avkastning och kapitaltillväxt.
"Fokus har skiftats från huvudsakligen noterade till även onoterade tillgångar såsom direkta företagskrediter, strukturerade obligationer eller obligationer"

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Torsdagen den 6 mars kallar bolaget till extra bolagsstämma, klicka nedan för att ladda ner filer.